Licensing

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah mengeluarkan  lesen dibawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Perkhidmatan Pos 1991 dan Akta Tandatangan Digital 1997.

Lesen-lesen di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998

Selaras dengan proses kematangan industri komunikasi dan multimedia Malaysia ke arah percantuman teknologi (convergence), lesen-lesen di bawah AKM 1998 digubal agar bersifat neutral dari aspek teknologi dan perkhidmatan. Terma-terma perlesenan AKM 1998 membenarkan pemegang lesen menjalan dan menguruskan aktiviti-aktiviti berkaitan pemasaran. Ini mewujudkan peluang untuk meningkatkan lagi kesedaran dan perkembangan dalam industri, khususnya dalam bidang Penyedia Perkhidmatan Aplikasi dan penggunaan prasarana rangkaian yang lebih berkesan.

Di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, terdapat empat kategori untuk dipertimbangkan:
 • Pemberi Kemudahan Rangkaian 
  Who are the owners of facilities such as satellite earth stations, broadband fiber optic cables, telecommunications lines and exchanges, radio-communications transmission equipment, mobile communications base stations, and broadcasting transmission towers and equipment. They are the fundamental building block of the convergence model upon which network, applications and content services are provided.
   
 • Pemberi Perkhidmatan Rangkaian 
  Who provide the basic connectivity and bandwidth to support a variety of applications. Network service enables connectivity or transport between different networks. A network service provider is typically also the owner of the network facilities. However, these services may also be provided by a person using network facilities owned by another.
   
 • Pemberi Perkhidmatan Aplikasi 
  Who provide particular functions such as voice services, data services, content-based services, electronic commerce and other transmission services. Applications services are essentially the functions or capabilities, which are delivered to end-users.
   
 • Pemberi Perkhidmatan Aplikasi Kandungan
  Who are special subset of applications service providers including traditional broadcast services and the latest services such as online publishing and information services.
   

Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow