Temu bual Selamat Pagi Malaysia bersama Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC membincangkan topik '5G di Malaysia - Melangkah ke Hadapan'

Temu bual Selamat Pagi Malaysia bersama Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC, En. Zulkarnain Mohd Yasin pada 23 Jun 2022 (Khamis), jam 9:30 pagi bagi membicarakan topik “5G di Malaysia - Melangkah ke hadapan'”.

Klik pautan video ini - https://www.facebook.com/selamatpagimalaysiartm/videos/1242588046548192/
 
 
Related Content
Share this article
Follow