Lawatan Kerja Delegasi MCMC ke Port Dickson, Negeri Sembilan

Pelaksanaan Jalinan Digital Negara (JENDELA) di Negeri Sembilan telah mencapai 100% perancangan yang telah dilaksanakan.

Pada suku kedua 2021, 13 tapak menara baharu telah siap, 173 stesen pemancar telah dinaik taraf dan 31,321 premis telah tersedia dengan akses gentian optik.

MCMC akan sentiasa memastikan tahap kesalinghubungan kualiti perkhidmatan dan liputan menyeluruh seiring dengan pelaksanaan JENDELA Fasa 1, dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sembilan dalam tempoh tahun 2020-2022.
 
 
 
Related Content
Share this article
Follow