Jenis-jenis Permit

Jenis-jenis permit dibawah bidang kuasa SKMM ialah permit bagi kategori 4 dan kategori 5: 

 
  Permit Sekali guna    Permit Pukal                                     Permit Pelbagai-kali                
guna                               
Permit Khas                   

Maksud
Permit ekspot atau
permindahan satu masa
untuk satu destinasi atau negara
Permit ekspot atau 
permindahan berulang-kali untuk satu destinasi
atau negara
Permit ekspot atau 
permindahan berulang-kali
untuk pelbagai destinasi atau negara
Permit ekspot, transit  
atau permindahan satu
masa untuk satu destinasi atau negara
terhad
Tempoh Sah 6 bulan 2 tahun 2 tahun 1 tahun
Program
Kawalan
Dalaman (ICP)
Tidak perlu Memerlukan kelulusan
ICP daripada MITI
Memerlukan
kelulusan
ICP daripada MITI
Tidak Perlu
Penyerahan Borang 6 -
Penyata
Pengesahan
Penghantaran (DVS)
kepada pihak berkuasa berkenaan
Tidak lebih daripada 2 bulan 
daripada tarikh 
eksport/transit/ permindahan yang telah 
dilakukan
Atas permintaan Atas permintaan Tidak lebih daripada 2 bulan
daripada tarikh
eksport/transit/ permindahan yang telah
dilakukan
Agensi Pelesenan MCMC MCMC MCMC MITI
 
Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow