Sektor

Jenis Perkhidmatan Satelit

Terdapat 41 perkhidmatan radiokomunikasi yang ditakrifkan oleh ITU RR untuk tujuan peruntukan frekuensi radio. Perkhidmatan yang berkaitan dengan satelit adalah seperti berikut:
 
 • Satelit Tetap
 • Satelit Bergerak
 • Satelit Penyiaran
 • Satelit Penerokaan Bumi
 • Satelit Amatur
 • Operasi Angkasa Lepas
 • Satelit Meteorologi
 • Satelit Piawaian Masa dan Kekerapan
 • Satelit Bergerak Penerbangan
 • Satelit Bergerak Penerbangan (R)
 • Satelit Bergerak Penerbangan (OR)
 • Satelit Radionavigasi Penerbangan
 • Satelit Bergerak Darat
 • Satelit Bergerak Maritim
 • Satelit Radionavigasi Maritim
 • Radioastronomi
 • Penyelidikan Angkasa Lepas
 • Antara Satelit
 • Satelit Radiolokasi
 • Satelit Radiopenentuan
 • Satelit Radionavigasi

 

Contoh perkhidmatan satelit

 • Sambungan Jalur Lebar
 • Komunikasi mudah alih
 • Telemetry, Tracking and Command (TT&C)
 • Aplikasi Direct-to-Home (DTH)
 • Penyiaran TV dan radio
 • Internet of Things (IoT) dan Machine-to Machine (M2M)
 • Navigasi

Penyediaan perkhidmatan satelit di Malaysia adalah tidak terhad kepada satelit Malaysia sahaja. Satelit negara asing juga boleh menyediakan perkhidmatannya di Malaysia mengikut AKM 1998.

Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow