Tarif

Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Pos (Kadar Bayaran) 2020
Baca di sini
 
  • Tarikh Kuatkuasa Kaedah-Kaedah Perkhidmatan Pos (Kadar Bayaran Pos) (Pindaan) 2013 pada 15 Mei 2013
Polisi Harga Minimum Untuk Berat Surat Di Bawah 500 gram
Baca di sini

 
Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow