Sektor

Pelesenan

PROSEDUR PERMOHONAN

Buku Panduan Perlesenan                        Muat turun


I. Permohonan lesen baru untuk Lesen Perkhidmatan Bukan Sejagat
Pemohon yang berhasrat untuk menyediakan perkhidmatan bukan sejagat (perkhidmatan kurier) perlu mengemukakan dokumen-dokumen berikut kepada MCMC:

 • Senarai Semakan                               Muat Turun
 • Borang Permohonan                         Muat Turun
 • Borang Akuan Berkanun                  Muat Turun

II. Permohonan pembaharuan Lesen Perkhidmatan Bukan Sejagat
Pemohon yang berhasrat untuk membaharui Lesen Perkhidmatan Bukan Sejagat perlu mengemukakan dokumen-dokumen berikut kepada MCMC:

 • Senarai Semakan                              Muat Turun
 • Borang Permohonan                           Muat Turun
 • Borang Akuan Berkanun                   Muat Turun
III. Pindah Hak Milik Lesen Perkhidmatan Bukan Sejagat

Pemohon yang berhasrat untuk memindah hak milik Lesen Perkhidmatan Bukan Sejagat perlu mengemukakan dokumen-dokumen berikut kepada MCMC:

 • Senarai Semakan                                  Muat Turun
 • Borang Permohonan                         Muat Turun
 • Borang Akuan Berkanun                     Muat Turun

SENARAI PEMEGANG LESEN DI BAWAH AKTA PERKHIDMATAN POS 2012
 • Pemegang Lesen Perkhidmatan Sejagat                  Muat Turun
 • Pemegang Lesen Perkhidmatan Bukan Sejagat     Muat Turun
DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN
Garis Panduan Penetapan Terma dan Syarat Am Muat Turun
 
Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow