Sektor

Mobile Content Services

Kandungan Perkhidmatan Mudah Alih telah didefinasikan di dalam Standard Mandatori bagi penyediaan kandungan perkhidmatan mudah alih dan berkuat kuasa pada 1 Julai 2010. Sebagai mana perkhidmatan mesej yang menyediakan kandungan dan boleh diakses pada telefon bimbit mudah alih atau telefon bimbit tetap, di mana caj mungkin dikenakan dan melebihi caj standard rangkaian pembekal perkhidmatan yang berkaitan.
 
Ianya terdiri daripada: 

 1. Penyediaan isi kandungan kepada mana-mana pihak terlibat tetapi tidak terhad kepada kandungan seperti maklumat, berita terkini, data, kuiz, jenaka, mesej ucapan, nada dering, logo, hiasan latar dan permainan di mana caj mungkin akan dikenakan atau tidak kepada pelanggan;
 2. Penyediaan perkhidmatan kepada mana-manaorang yang terlibat tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan perbualan, penyertaan dalam kandungan, pengumpulan dana dan undian; atau
 3. Hasil gabungan daripada (a) dan (b), tetapi tidak termasuk perkhidmatan penambahan nilai, panggilan semual secara automatik, salinan kad sim, sekatan panggilan, panggilan direktori, panggilan alihan, panggilan pemindahan, panggilan menunggu, pengenalan pemanggil, nombor pemanggil tidak dipaparkan, panggilan persidangan, nombor pilihan, IDD, isyarat panggilan yang tidak di jawab, pelbagai kad sim, penyimpanan nombor, nombor peralihan, suara mudah alih dan mesej perantauan, dail cepat, mel suara, panggilan video perkhidmatan, atau mana-mana nilai lain yang ditambah perkhidmatan; dan
 4. Penyiaran Perkhidmatan Mesej Ringkas (“SMS”).

Berikut adalah contoh perkhidmatan isi kandungan mudah alih dan ianya kini ditawarkan melalui tiga medium;pesanan ringkas (SMS), perkhidmatan mesej multimedia (MMS) dan protokol aplikasi tanpa wayar  (WAP):

 1.  Telefon Mudan Alih peribadi
  1. Nada Dering  (Monofonik, polifonik, nada biasa);
  2. grafik (logo, mesej bergambar, hiasan latar berwarna, animasi, tema); dan
  3.  permainan java (strategi, puzzle, aksi, perlumbaan dan lain-lain).
 2. Maklumat Hiburan
  1. Berita sukan, keputusan permainan yang terkini, gosip ;
  2. Tip dan nasihat Feng Shui;dan
 3. Informasi
  1. Berita kewangan dan dunia, sukan, ramalan kaji cuaca, peringatan saham, info solat.
 4. Perkhidmatan Perbankan dan kewangan
  1. Kod Kebenaran Transaksi;
  2. Amaran dan pemberitahuan; dan
  3. E-Dagang.
 5. Komunikasi
  1. Bersembang, mencari rakan; dan
  2. Berkongsi jenaka dan cerita etc.
 6. Lain-lain
  1. Derma; dan
  2. Perkhidmatan berkaitan kerajaan.

Short Code

Short Code ialah 5 angka digit yang membolehkan kandungan mudah alih penyedia perkhidmatan memberi perkhidmatan mereka kepada pelanggan-pelanggan.

Pada masa ini , terdapat 3 jenis Short Code di pasaran, iaitu:
a) 2 Siri Short Code untuk pengendali rangkaian selular perkhidmatan kendiri;
b) 3 Siri Short Code untuk perkhidmatan premium yang dikendalikan oleh pengendali-pengendali rangkaian (PCS penyedia) selular kepada pembekal-pembekal MCS; dan
c) 3 Siri Short Code untuk perkhidmatan syarikat dan pukal.

Senarai Short Code berdaftar berdasarkan pembekal PCS ialah seperti berikut:-

a. Maxis,
b. DiGi,
c. Celcom,
d. UMobile 
 

UNTUK INDUSTRI

Proses Penggantungan dan Pengaktifan Semula Perkhidmatan Kandungan Mudah Alih

Peruntukan penggantungan Short Code dan pengaktifan semula disediakan di bawah Standard Mandatori (MS) MCMC " Standard Mandatori untuk Perkhidmatan Kandungan Mudah Alih" berkuatkuasa pada 1 Julai 2010. Pelanggaran standard mandatori (Seksyen 105 (3) CMA) adalah satu kesalahan dimana dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara dalam tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya (S.242 of CMA)

Jika penyedia MCS didapati tidak mematuhi standard mandatori, semua pembekal PCS akan, menerima notis bertulis daripada Suruhanjaya, menggantung MCS yang didapati melanggar standard mandatori ini.

Penggantungan MCS boleh ditarik balik jika Suruhanjaya mendapati bahawa:

a. ketakpatuhan yang menyebabkan kepada penggantungan telah dibetulkan; atau
b. ia adalah dalam kepentingan awam.

Mana-mana pembekal MCS yang Short Code digantung tidak dibenarkan memohon Short Code dalam tempoh penggantungan.

Semua pembekal MCS yang digantung perlu menamatkan perkhidmatan berasaskan langganan kepada semua pelanggannya dalam tempoh 90 hari atau lebih dan perlu memaklumkan kepada pelanggan untuk mendaftar semula perkhidmatan berasaskan langganan tersebut.

Senarai penggantungan Short Code dan ketakpatuhan pembekal MCS yang berkuat kuasa daripada tahun 2007 sehingga kini seperti yang dilampirkan.
 

Prosedur Pentadbiran Piawaian (SOP) apabila Memperuntukkan Perkhidmatan Kandungan Mudah Alih

Suruhanjaya dengan kerjasama industri telah membangunkan SOPs  dalam mengendalikan perkhidmatan berkaitan kandungan mudah alih.

Objektif dokumen ini:

(a) Sebagai satu panduan kepada pemegang saham berkaitan dalam memantau dan menguruskan perkhidmatan berkaitan kandungan mudah alih. Prosedur adalah melibatkan:

i.   Pengumpulan Maklumat;
ii.  Proses Penggantungan oleh MCMC;
iii. Proses Penggantungan oleh PCSP; dan
iv. Proses Pembayaran Semula.

(b) Memudahkan tindakan seterusnya diambil keatas ketakpatuhan dengan Standard Mandatori (MS) untuk Peruntukan Perkhidmatan Kandungan Mudah Alih.

(c) Untuk memastikan pelanggan perkhidmatan kandungan mudah alih dilindungi.

Prosedur dalam mengendalikan Perkhidmatan Kandungan Mudah Alih

 

UNTUK PENGGUNA

Untuk mendapatkan mana-mana perkhidmatan kandungan mudah alih, pengguna telefon mudah alih perlu menghantar satu permintaan atau pembelian / kata kunci langganan bagi SHORT CODE penyedia MCS. Untuk langganan berpangkalan perkhidmatan, kata kunci pendaftaran ialah "REGISTER", "REG", "ON and DAFTAR".

Kini , terdapat dua jenis perniagaan perkhidmatan kandungan mudah alih yang dikendalikan iaitu :

(a) Langganan berasaskan perkhidmatan di mana pengguna telefon mudah alih akan mendapat perkhidmatan dalam  tempoh tetap atau berterusan contohnya setiap minggu atau setiap bulan dan biasanya merujuk kepada "ON" atau "REGISTER; dan
(b) Pembelian sekali atau membayar setiap kali menggunakan perkhidmatan.

Perkhidmatan kandungan mudah alih dikenakan bayaran melalui potongan dari kredit prabayar atau bayaran keatas bil pascabayar. Selain itu, caj telekomunikasi yang normal akan dikenakan oleh pengendali rangkaian selular.

Bayaran untuk perkhidmatan berasaskan langganan akan berterusan dikenakan keatas akaun pelanggan sehingga
ia ditamatkan. Pelanggan boleh memberhentikan atau menamatkan perkhidmatan berasaskan langganan dengan menghantar
kata kunci "STOP" atau "BATAL" dan menghantar kepada SHORT CODE yang terlibat. Secara alternatif, jika pelanggan tidak mahu menerima mana-mana perkhidmatan kandungan mudah alih kepada telefon mudah alih mereka, mereka boleh menghantar kata kunci "STOP ALL" atau "BATAL SEMUA" untuk menamatkan semua perkhidmatan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai perkhidmatan atau bantuan, pengguna-pengguna telefon mudah alih boleh menghantar kata kunci "BANTUAN" atau "HELP" kepada SHORT CODE tersebut.

Juga dikenali sebagai caj pengangkutan dan dikenakan bayaran misalnya, RM0.15

 FAQ untuk perkhidmatan kandungan mudah alih.
Public Consultation On the Review Of The Framework For Mobile Content Services And Text Messaging Short Code
Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow