Sektor

Frequency Assignments

Penguntukan Radas memberi hak kepada seorang individu ataupun syarikat yang mempunyai lessen operasi untuk menggunakan atau mengendalikan radas telekomunikasi pada jalur frekuensi yang khusus. Keperluan bagi menguntukkan radas ini adalah kerana:

 1. kesan gangguan frekuensi
 2. keperluan untuk mengimbas penggunaan frekuensi
 3. ancaman keselamatan disebabkan oleh penggunaan radas yang salah
 4. tahap kesesakan di dalam julat spectrum yang dikehendaki
 5. pematuhan terhadap syarat-syarat standard teknikal

Penguntukan Radas terbahagi kepada 6 jenis:

1. Fixed
 • Coast Station
 • Aeronautical Fixed Station
 • Press Receiving Station
 • Earth Station (less than 2.4 meters)
 • Earth Station (2.4 meters and above)
 • Experimental Station
 • Fixed Station
 • Land Station (less than 30 MHz)
 • Land Station (30 MHz up to 2 GHz)
 • Land Station (more than 2 GHz)
2. Radiodetermination
 • Radiolocation Station
 • Radionavigation Station
 • Radiodetermination Station
3. Space
 • Space Station
 • Broadcasting Satellite Station
 • Amateur-Satellite Station
 • Fixed-Satellite Station
4. Mobile
 • Aircraft Station
 • Ship Station
 • Aeronautical Mobile Station
 • Experimental Station
 • Leased Channel Radio Base Station
 • Mobile Earth Station
 • Mobile Station
 • Maritime Mobile Earth Station
 • Aeronautical Mobile Earth Station
 • Land Mobile Station
 • Cellular Radio Base Station
 • Trunk Radio Base Station
 • Paging Base Station
 • Remote Controlled Station
 • Wireless Alarm Station
 • Private Use Station
5. Broadcasting
 • Broadcasting Transmitter Station
 • Broadcasting Repeater Station
6. Amateur
 • Amateur Station (Class A)
 • Amateur Station (Class B)
 • Amateur Repeater Station

Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow