Pusat Media

SKMM Keluarkan Pelan Piawai Sistem Radio Yang Telah Disemak Sebagai Persediaan Bagi Memperkenalkan Perkhidmatan 4G Dalam Jalur Spektrum 2600 MHz

29 Nov 2012
Follow