Media & Events

Syarikat Telekomunikasi akan Dipenalti Melalui Arahan Suruhanjaya Sekiranya Gagal Capai Piawaian Kualiti Perkhidmatan

24 Jun 2022
SYARIKAT TELEKOMUNIKASI AKAN DIPENALTI MELALUI ARAHAN SURUHANJAYA SEKIRANYA GAGAL CAPAI PIAWAIAN KUALITI PERKHIDMATAN
 
 


 PDF

Share this article
Follow