Temu bual Ruang Bicara bersama Ketua Pegawai Hal Ehwal Korporat Digi membicarakan topik 3G-4G: Memperkasa Rangkaian, Memanfaat Rakyat

Temu bual Ruang Bicara bersama Ketua Pegawai Hal Ehwal Korporat Digi Telecommunications Sdn Bhd, En. Joachim Rajaram  pada 14 April 2022 (Khamis), jam 9:00 malam bagi membicarakan topik “3G-4G: Memperkasa Rangkaian, Memanfaat Rakyat”.

Klik pautan video ini - https://www.youtube.com/watch?v=l9Z2_Yy1T3Q
 
 
Related Content
Share this article
Follow