Temu bual Nasional FM bersama Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC membicarakan topik 'Impak Berita Tidak Benar'

Temu bual Nasional FM bersama Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC, En. Zulkarnain Mohd Yasin dalam program Alfa 102 pada 13 April 2021 (Selasa), jam 10:30 pagi bagi membicarakan topik “Impak Berita Tidak Benar”.

Klik pautan ini - https://www.youtube.com/watch?v=xfiSXEz6ROw
 
 
Related Content
Share this article
Follow