Temu bual Biz Malaysia bersama Prof. Tharek Abdul Rahman membicarakan topik “Malaysia Ke Arah 5G”.

Bual bicara bersama Profesor Adjung, Universiti Teknologi Malaysia, Prof. Tharek Abdul Rahman dalam rancangan Biz Malaysia menerusi saluran TV1 pada hari Selasa, 12 Oktober 2021, jam 2:00 petang membicarakan topik “Malaysia Ke Arah 5G.”

Klik pautan video ini :  https://www.youtube.com/watch?v=K3klaQfxSvs
 
 
 
Related Content
Share this article
Follow