Sesi Taklimat Status Perkhidmatan Telekomunikasi dan Insiatif JENDELA Negeri Pahang

Sesi Taklimat Status Perkhidmatan Telekomunikasi dan Insiatif JENDELA oleh Pengerusi MCMC kepada Yang Berhormat Ahli-ahli Adun Negeri Pahang.

Perbincangan tersebut adalah mengenai pelan perancangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi melalui Inisiatif JENDELA untuk Negeri Pahang di samping meningkatkan hubungan kerjasama yang sedia ada antara Kerajaan Negeri Pahang dan MCMC.
 
 
Related Content
Share this article
Follow