Pembentangan Pelan JENDELA & GPP-I kepada Ketua Menteri Sabah

Pembentangan Pelan JENDELA & GPP-I telah dilaksanakan oleh Pengerusi MCMC, YBrs. Dr Fadhlullah Suhaimi kepada YAB Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Mohd Noor, Ketua Menteri Sabah secara dalam talian.

Turut hadir adalah YB Datuk Yakubah Khan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah dan Pengarah MCMC Negeri Sabah, Encik Izani Othman.

Taklimat itu juga menyentuh tentang aspirasi JENDELA dalam mempertingkatkan liputan dan memperkukuhkan infrastruktur kesalinghubungan di seluruh Negeri Sabah.
 
 
Related Content
Share this article
Follow