Lawatan Kerja MCMC ke tapak menara telekomunikasi di Kampung Relai, Lipis Pahang

Dengan pembinaan stesen pencawang sementara di Kampung Relai, Lipis Pahang telah meningkatkan capaian kesalinghubungan internet penduduk dan memudahkan pelajar serta guru untuk mengikuti sesi Pengajaran dan Pembelajaran Di Rumah (PdPR).

Di bawah Pelan Jalinan Digital Negara (JENDELA), sebanyak tujuh pencawang baharu sudah siap atau dalam rancangan untuk dibina di kawasan Cheka serta penaiktarafan 30 stesen pemancar sedia ada kepada stesen 4G termasuk di Kampung Relai.
 
 
Related Content
Share this article
Follow