Lawatan kerja ke Perumahan Makmur Cameron Jaya dan Kampung Taman Sedia, Cameron Highlands Pahang

Pengerusi MCMC telah meluangkan masa untuk meninjau kawasan - kawasan yang telah di adukan kepada Majlis Daerah Cameron Highlands melalui Ahli-ahli Majlis Cameron Highlands, Pahang.

Lawatan di Perumahan Makmur Cameron Jaya dan Kampung Taman Sedia juga dihadiri oleh wakil-wakil Pihak Pembekal Perkhidmatan Telekomunikasi yang turut mengemukakan perancangan penyelesaian jangka pendek dan penyelesaian kekal dalam memastikan jaringan kesalinghubungan menyeluruh di Negeri Pahang.
 
 
Related Content
Share this article
Follow