Forum anjuran 'Institute of Geospatial and Remote Sensing Malaysia' (IGRSM) bertajuk “Technical Forum Series 2022/3 on Post-mortem of Recent Flood Incident: Focus on the Role of Geospatial and Remote Sensing in Disaster Preparedness and Prevention”

Ketua Pegawai Pembangunan MCMC, Encik Nizam Arshad tampil sebagai panelis kelima dalam Forum  anjuran 'Institute of Geospatial and Remote Sensing Malaysia' (IGRSM) bertajuk “Technical Forum Series 2022/3 on Post-mortem of Recent Flood Incident: Focus on the Role of Geospatial and Remote Sensing in Disaster Preparedness and Prevention”.
 

Antara barisan panelis yang turut terlibat dalam sesi tersebut adalah seperti Encik Nazaruddin Sharaai, Pengarah, Pusat Kawalan Bencana Negara (NDCC), Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) dan Dr. Dzul Khaimi bin Khailani, Pengarah Pejabat Projek Zon Timur, Bahagian Rancangan Pembangunan, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia).

Butiran sesi forum tersebut adalah seperti berikut:
Tarikh     :  19 Mei 2022
Masa      :  9:00 pagi – 1:00 petang

 
 
Related Content
Share this article
Follow