Perbincangan MCMC bersama JAKOA Daerah dan Pemimpin Masyarakat Orang Asli Tempatan, Cameron Highlands Pahang

Perbincangan MCMC bersama JAKOA Daerah dan Pemimpin Masyarakat Orang Asli Tempatan bagi perancangan menaiktaraf perkhidmatan 3G- 4G melibatkan keperluan liputan diperkampungan orang asli di Daerah Cameron Highlands, Pahang.

MCMC sentiasa memastikan tahap kesalinghubungan kualiti perkhidmatan dan liputan yang menyeluruh seiring dengan pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara (JENDELA) Fasa 1, tahun 2020-2022.
 
 
Related Content
Share this article
Follow