Bual bicara Selamat Pagi Malaysia bersama Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC untuk membincangkan tajuk "𝘈𝘱𝘭𝘪𝘬𝘢𝘴𝘪 𝘛𝘦𝘭𝘦𝘨𝘳𝘢𝘮: 𝘎𝘶𝘨𝘢𝘵 𝘒𝘦𝘴𝘦𝘭𝘢𝘮𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘯𝘨𝘨𝘶𝘯𝘢?"

Bual bicara secara langsung Selamat Pagi Malaysia (SPM) bertajuk 𝘈𝘱𝘭𝘪𝘬𝘢𝘴𝘪 𝘛𝘦𝘭𝘦𝘨𝘳𝘢𝘮: 𝘎𝘶𝘨𝘢𝘵 𝘒𝘦𝘴𝘦𝘭𝘢𝘮𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘯𝘨𝘨𝘶𝘯𝘢? yang menampilkan Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC, Encik Zulkarnain Mohd Yasin pada 5 Jun 2023 (Isnin), pukul 9.05 pagi di #TV1 atau #MYTV di saluran 101.
 
 
Related Content
Share this article
Follow