Bual bicara dalam rancangan Bicara Naratif bertajuk NSRC: Benteng Mangsa Penipuan Siber bersama Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC

Bual bicara secara langsung dalam rancangan Bicara Naratif yang membincangkan tajuk NSRC: Benteng Mangsa Penipuan Siber, yang menampilkan Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC, Encik Zulkarnain Mohd Yasin pada 24 Januari 2023.
 
 
Related Content
Share this article
Follow