FAQs

Sekiranya saya menghantar permohonan semula (pembaharuan) AA untuk Stesen Amatur Kelas A atau B secara serahan tangan kepada pihak MCMC adakah saya layak dikecualikan daripada fi AA?

 
Related Content
Share this article
Follow