Inisiatif Jalur Lebar Kebangsaan (NBI)

 • Daftar Penguntukan

  Magic Map

  Apa yang anda perlu tahu di sekeliling anda.

  Kalendar

  • SKMM
  • KKMM
  • SKMM Wilayah
  • Cuti Umum

  Sekutu

  Kualiti sumber manusialah  yang menentukan sekiranya kami boleh mencapai aspirasi untuk menjadi negara berekonomi dan berpendapatan tinggi menjelang 2020. Dalam kita menuju ke arah status negara maju, kami perlu menjalankan tugas kami untuk menyediakan rakyat Malaysia dengan kemahiran dan pengetahuan supaya berjaya sebagai rakyat yang produktif dalam ekonomi berteraskan pengetahuan.

  Pautan Berkaitan :

  Pautan tersenarai di bawah adalah untuk kakitangan SKMM SAHAJA
   

  Industri

  Rakyat Malaysia kini lebih terdedah kepada pelbagai platform media dibandingkan dengan beberapa tahun yang lepas. Sebagai pihak berkuasa dan pengawal Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Perkhidmatan pos 2001 dan Akta Tandatangan Digital 1997, fungsi dan tanggungjawab Suruhanjaya kini semakin jelas dan penting.
   


  Kembali Ke Atas